15 години постоење Ин-Брокер АД Скопје

Лидери на Македонскиот пазар во делот на имотни осигурувања

Стабилни, сигурни, одговорни, лојални кон клиентите и осигурителните компании

Кадровски екипирани, со сопствен едукативен центар со светски стандарди

15 години постоење Ин-Брокер АД Скопје

Лидери на Македонскиот пазар во делот на имотни осигурувања

Стабилни, сигурни, одговорни, лојални кон клиентите и осигурителните компании

Кадровски екипирани, со сопствен едукативен центар со светски стандарди

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО

ИН-БРОКЕР А.Д. Скопје

15 години искуство, 2 претставништва во државата, преку 1000 клиенти
ИН-БРОКЕР А.Д. Скопје е осигурително брокерско друштво, со лиценца од Министерството за финансии на Р.Македонија, кое врши целосно осигурително опслужување на своите клиенти, кое вклучува:
– АНАЛИЗА на осигурителниот интерес на клиентот
– ПРОУЧУВАЊЕ И АНАЛИЗА на осигурителниот пазар – изготвување на понуди
– ПРОФЕСИОНАЛНА КОНСУЛТАЦИЈА при избор на најоптималното осигурување за вас – посредување при утврдување на висината и размерот на штетите, нивна обработка, подготовка на документацијата потребна за исплата на осигурителното обештетување, застапување пред осигурителните компании за исплата на штетите.
– ИЗГОТВУВАЊЕ на експертизи за различни видови на имот.

ШТО ДОБИВАТЕ КОГА ГИ КОРИСТИТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ?

ИСТОРИЈА НА ИН-БРОКЕР

ДЕЈНОСТ

Видови осигурувања:

Често поставувани прашања:

Што е осигурителен брокер?

Осигурителен брокер е овластено лице, лиценцирано од минстерство за финансии да посредува во осигурување и реализација на штети со повеќе осигурителни компании.

Колкава е цената на извршените услуги ?

Услугите се бесплатни.

Што кога ќе имаме штета?

Учествуваме во реализација на оштетни побарувања за материјални и нематеријални штети.

Каква е одговорноста на брокерот , во смисла со што одговара за својата работа?

Нашата одговорност од дејност е со полиса на 1.000.000 евра

Дали може да обезбедите Реосигуруванје?

Преку нашиот партнер MARSH можеме во секој  момент да обезбедиме реосигурително покритие.

Формулар за овластување

Со потполнување и потпишување на овластувањето можеме да посредуваме во сите класи на осигурување.

Прашалник

За да бидете сигурно осигурани потребно е да ги дадете вашите податоци содржани во прашалникот

Регистер на брокери

Регистер на осигурителни брокери во

ИН-БРОКЕР

Контакт:

13 + 6 =

Локации


Скопје
Струмица

Канцеларија Скопје


ТДЦ Унија 3 каt
ул. Теодосие Гологанов бр.58

+389 (0)2 3215 302
+389 (0)2 3215 303
+389 (0)2 3215 301