Деловни единици

Скопје Струмица
 

E-mail:
info@inbroker.com.mk
 

 

 

Прашалник

 

За да бидете сигурно осигурани потребно е да ги дадете  вашите податоци содржани во прашалникот
 
Преземи го прашалникот во PDF формат или како Word документ
 
 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.