Деловни единици

Скопје Струмица
 

E-mail:
info@inbroker.com.mk
 

 


ОСИГУРИТЕЛНО  БРОКЕРСКО ДРУШТВО
ИН-БРОКЕР А.Д. Скопје

Вашиот осигурителен советник (Вашиот советник за осигурување)


20 години искуство, 2 претставништва во државата, преку 1000 клиенти

 

ИН-БРОКЕР А.Д. Скопје е осигурително брокерско друштво, со лиценца од Министерството за финансии на Р.Македонија,  кое врши целосно осигурително опслужување на своите клиенти, кое вклучува:
- АНАЛИЗА на осигурителниот интерес на клиентот
- ПРОУЧУВАЊЕ И АНАЛИЗА на осигурителниот пазар – изготвување на понуди
- ПРОФЕСИОНАЛНА КОНСУЛТАЦИЈА при избор на најоптималното осигурување за вас – посредување при утврдување на висината и размерот на штетите, нивна обработка, подготовка на документацијата потребна за исплата на осигурителното обештетување, застапување пред осигурителните компании за исплата на штетите.
- ИЗГОТВУВАЊЕ на експертизи за различни видови на имот.

 
ШТО ДОБИВАТЕ КОГА ГИ КОРИСТИТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ?

 

ИСТОРИЈА НА ИН-БРОКЕР
 
ДЕЈНОСТ
 
 
 
 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.