Деловни единици

Скопје Струмица
 

E-mail:
info@inbroker.com.mk
 

 


Каско осигурувањето на моторни возила покрива голем број на ризици, меѓу кои е и ризикот кражба во сите европски земји.Може да се склучи во петнаесет варијанти, во зависност од волјата на осигуреникот.

Покрај потполно каско осигурување,
може да се склучи  и делумно каско, или пак, осигурување од група на ризици, како и осигурување од ризикот кршење кај одредени групи на моторни возила. Каско полисата во денешно време, кога интензитетот на сообраќајот и комуникацијата на земјава со европските земји е се поинтензивен, е повеќе од неопходна.

 

 

 
 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.