Деловни единици

Скопје Струмица
 

E-mail:
info@inbroker.com.mk
 

 


Ние сме лојални и кон нашите клиенти пристапуваме со голема почит и разбирање.
За нас сите клиентите се еднакви и имаме голем респект за нивните желби и потреби.


Макпетрол АД Скопје
Алкалоид АД Скопје
Тутунска Банка
Македонски Телекомуникации
Т-Мобиле
Реплек
ЕСМ
Скопски Саем
Реосигурување на Табак Осигурување
Европа 92  
Тутунскаброкер АД Скопје
Лукоил Македонија ДООЕЛ
ААМ Д.О.О
Телма ТВ
Отворени забавни фудбалски школи
ТД Кате-Љупчо ДОО
Галеб
Министерство за одбрана
МЛАЗ А.Д.
АГРО Берза
Ал-Макс ДОО
Селект ДОО
Арлен ДОО
Макинспект Д.О.О
БИМ А.Д
Ланком Компјутери ДОО Скопје
Неметали Огражден
Биро Пандев ДООЕЛ
Велдер Експорт-Импорт
Винка А.Д
Техно Марк
Политехна Скопје
Детски културен центар Карпош
Општа Болница ЈЗО
Радовиш Експрес
Дизајн 21
ДМ Прециз
Супер Моби Дик
ДПТУ Готика ДООЕЛ
Единство АД конфекција и трикотажа
ЕОС Матрикс доо Скопје
Еуромонта ДГУ ДООЕЛ
Еуро компани
Жито Струмица АД
Здраствен Дом ЈЗО
Изградба ГТД
Институт за акредитација
Интеграл-Транс ДТПТ ДООЕЛ
Интерметал ДПТТУ ДООЕЛ
КГМ Инженеринг
Киро Ќучук
Кит Компани ДПТУ
Наше Маало Иво
Контбл ДООЕЛ
Матало-Струмица ДПЅ ДОО
МИК Д.О.О
Единство АДСМ-Струмица
Колид Компани АС
МТ-Промет  1ДТУ
Нави Пром ДПТУ
Тимес- 1 Д.О.О Скопје

 

 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.