Деловни единици

Скопје Струмица
 


E-mail:

info@inbroker.com.mk
 

 

 

Online осигурување од ИН-БРОКЕР А.Д.

 

Осигурително - Брокерско друштво "ИН-БРОКЕР" АД
Лиценциран брокер со реш
ение на Министерството за финансии број____ од __.__.2003г.

ПРАШАЛНИК
за
Зелена Карта

Ве молиме пополнете ги сите полиња. Одбележаните полиња со * се задолжителни! Ако имате потешкотии со пополнувањето или не Ви се јасни некои од неопходните податоци, слободно обратете се на телефон 02 3 215 303, за да Ви помогнеме при пополнувањето.

 

Ве молиме вашето осигурување Зелена карта да го склучите врз основа на следниве податоци:
 

*Компанија:
 

Податоци за сопственикот:

Физичко лице

*Име: *Назив на фирмата:
*Презиме *Адреса на фирмата:
*Татково име: *Даночен број:
*ЕМБГ: *БДС/Матичен број:
*Адреса: *Лице за контакт:
*Телефон: *Телефон/Факс:
*E-mail: *E-mail:


Податоци за осигурувањето:

*Вид на превозното средство :
*Траење на осигурувањето :
*INS_SUM:


Податоци за возилото:

*Марка: *Модел:
*регистарски број: *Број на шасија:
*Број на мотор: *куб.см./KW:
*Места за седење: *Носивост во тони:
*Год. на производство:  
   
*задолжителни полиња  
 
 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.