Деловни единици

Скопје Струмица
 

E-mail:
info@inbroker.com.mk
 

 

 
Скопје
Tel.: +389 (0)2 3215 302 ; +389 (0)2 3215 303
Fax.:+389 (0)2 3215 301
ТДЦ Унија ул. Теодосие Гологановбр.58 3 кат 1000 Скопје
 
 
Струмица
Тел: +389 (0)34 320 440
ул. Братство Единство бб 2400 Струмица
 
 
 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.